Kurumsal         /  Corporate

Güncelleme 09.03.2021

https://www.doganair.org/HaneGlobalKurumsal.html

Türkiye   /   Turkey

Tescil Tarihi      /  Registration date              : 13.01.2011 

Şirket Merkezi   / Company Headquarters   : Türkiye , Ankara

Vergi dairesi      / Tax Administration           : Başkent VD   

Vergi numarası  / Tax number                       : 457 052 9297

Ticaret Sicil No / Trade register number       : 290641


Ankara Ticaret odası / Ankara Chamber of Commerce

Oda Sicil No     / Registration Number          : 16/1608

Birleşik Krallık , Ingiltere , Londra    /   

United Kingdom , England , London

HANE GLOBAL UK LIMITED  

Reg No :12778466

Şirket Logo ve diğer tasarımları  ,resim, video ,görsellerin ve yazılar , yayınlar , internet sayfalarımızdaki tüm yayınların tüm hakları Hane Global’e aittir, 

izinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz., dağıtılamaz  / 

All rights of the Company Logo and other designs, pictures, videos, images and opinions, publications, all publications on our websites belong to Hane Global,

Can not be copied and published without permission.

Sirketler %100 Hisse sahibi ve tek yetkili yöneticisi                  :              DOGAN ERDOGAN

Companies 100% Shareholder and sole authorized manager                 


Logo :

E-posta            : info@haneglobal.com  

İnternet Sayfa :  www.haneglobal.com

Bank information  / Banka bilgisi                         : GARANTIBBVA Bank  

https://www.garantibbva.com.tr/tr

Swift code                                                             : TGBATRIS XXX

Account name / Hesap adı                                    : HANE GLOBAL 

Heap Numarası / IBAN / Account number TL     : TR71 0006 2001 1830 0006 2990 13

Heap Numarası / IBAN / Account number EUR  : TR69 0006 2001 1830 0009 0967 23

Heap Numarası / IBAN / Account number USD  : TR32 0006 2001 1830 0009 0947 70

Heap Numarası / IBAN / Account number GBP  : TR82 0006 2001 1830 0009 0942 58

İşlem Üst Limitleri   / Transaction upper limits    : 999.999.999.999.999,00 TL  

 Dokuz Yüz Doksan Dokuz Trilyon TL ,,,,,  /   Nine Hundred and Ninety Nine Trillion TL ,,,,,

(veya Karşılığı Denk Olan ,Altın , Döviz , Mülk  /   or Equivalent, Gold, Exchange, Property )


Yetkili Kullanıcı      /    Authorized User     :  Doğan Erdoğan

      İşlem Tipi                   / PROCESS TYPE       

Hesaplarım Arası Havale Giriş       /   Between Accounts, Transfer Entry   

Hesaplarım Arası Havale Onay      /   Transfer Confirmation , Between Accounts 

Hesaplarım Arası Havale İptal       /   Account Transfer Cancellation 

İsme ve Hesaba Havale Giriş         /   Name and Account transfer Entry   

İsme ve Hesaba Havale Onay        /   Transfer Confirmation Name and Account Entry   

İsme ve Hesaba Havale İptal         /   Name and Account Transfer Cancellation   

EFT Giriş                                       /   EFT Enrty    

EFT Onay                                      /   EFT Confirmation   

EFT İptal                                       /   EFT Cancellation   

SWIFT Giriş                                 /   SWIFT Enrty  

SWIFT Onay                                /   SWIFT Confirmation   

SWIFT İptal                                 /   SWIFT Cancellation   

Altın Giriş                                    /   AUX Entry   

Altın Onay                                   /   AUX Confirmation   

Altın  İptal                                    /   AUX Cancellation

Dünyanın her hangi bir yerinde yaşıyorsunuz ve sabit gelir elde etmek istiyorsanız


Geleceğinizi yatırıma dönüştürmek için en doğrunu seçmek sizin elinizde  ,


Dünya genelinde özel projeleri sizin geleceğinize yatırım fırsatı olarak sunuyoruz 


Paranızı nasıl değerlendireceğinize karar veremediyseniz , 


En çok kazançlı yatırımı nasıl yaparsam gelecekte oturduğum yerden gelir elde ederim ve sabit getiri kazanırım diye düşünüyorsanız , 


Bizimle iletişim kurun , 

Size yardımcı olalım , 

Kazancınızı arttırın …..
You live anywhere in the world and want to earn a steady income


It is up to you to choose the best option to turn your future into investment,


We offer special projects around the world as an opportunity to invest in your future.


If you are unsure how to use your money,


If you think that how I make the most profitable investment, I will earn income from where I live in the future and earn a fixed income,


Contact us,

Let us help you

Increase your earnings… ..

 Faaliyet Alanları ( Amaç ve Konu )  /

   Areas of Activity (Purpose and Subject)


 Türkçe   / 

1 - Konusu ile ilgili emlak , gayrimenkul ve özellikle siteler , plazalar , marketler , depolar , soğuk hava depoları , villa , tatil köyleri , devre mülk , apart otel , motel , kamping gibi turistik tesisler , organize sanayi bölgeleri , spor kompleksleri , mesken , ev , apartman , işyeri  , arsa , arazi  gibi  gayrimenkulleri almak , satmak,satın almak ,kiralamak ,kiraya vermek`; bahçe ,tarla ,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak ,gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkullar üzerine irtifak ,intifa , sükna , kat mülkiyeti ,şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

 


2-Konusu ile ilgili organizasyon eğlence ve gösteri merkezi ,sergi ve panayır alanı ,kongre merkezi ,sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek ,kiraya vermek ,kiralamak organizasyon ve danışmanlık yapmak.Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri ,konserler,müzikal oyunlar ,tiyatro oyunları ,folklor gösterileri ,bale oyunları ,eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek,sergilemek ,tertip etmek veya ettirmek.Sesli ve ışıklı ,görüntülü gösteriler yapmak , mevcut organizasyonlara katılmak , Her türlü müzik yapımı üretmek ,ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek çoğaltmak , yayınlamak ,pazarlamak ,halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek.Yerli ve yabancı manken ,film ,tiyatro ,ses ,dans sanatçılarının ajanslığını yapmak ve eğitimini vermek.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama ,seyahat ,rehberlik hizmetlerini yürütmek ve organize etmek.

 


3-Konusu ile ilgili motorlu taşıt ticareti ,kiralamak veya kiraya vermek ithalat ve ihracatını yapmak.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs ,minibüs ,midibüs ,kamyon ,kamyonet ,traktör ,taksi ,motorsiklet ,bisiklet ,trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara ,hava ,deniz taşıtlarının ,grayder ,silindir v.b ağır iş ve sanayi makinelerinin yükleme ,boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak ,acente ,bayilik ve mümessilliğini almak ,ithalat ,ihracat ,toptan ve perakende ticaretini yapmak.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikler ,jantların alım satım ,ithalat ve ihracatını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara ,hava ve deniz vasıtalarına ait yedek parçaları iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik ,mümessilliklerini almak ve servislerini açmak işletmek oto galerileri açmak ,işletmek veya işlettirmek.

 
4-Şirket kara nakil vasıtalarını alır satar ve münhasıran nakliyecilik işi yapar.Yurtiçi ve yurt dışında her türlü nakliye işleri yapmak araçları alıp bunlarla nakliye filoları nakliyat ambarları açmak bunları işletmek devir etmek kiraya vermek otomobil minibüs otobüs kamyonet kamyon vs. tüm nakliye araçlarının alım satımını yapmak bu araçları işletmek devir etmek kiraya vermek.

 


5-Her türlü inşaat malzemeleri sıhhi tesisat malzemeleri alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak yaptırmak hırdavat malzemeleri boya ve boya malzemeleri taş kum kireç tuğla kiremit ve bunlara ait ocakları almak kiralamak ve işletmek fabrikalar atölyeler kurmak işletmek kiraya vermek nakliyesini yapmak.Her türlü inşaat işleriyle uğraşmak arsa almak kendi arsası veya başkalarının arsasına kat karşılığı bina inşa etmek hafriyat işleri ile uğraşmak resmi ve özel inşaat ve taahhüt ihalelerine girmek binalar dinlenme tesisleri inşa etmek bunları almak satmak kiraya vermek.

 


6-Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların ,belediyelerin ,toplu konut ve sitelerin ,sanayi ve tarım fabrikalarının ,plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde ,sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak ,çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makineleri almak ,satmak.Her türlü ev ,iş hanı ,bina ,iş merkezi ,otel ,toplu konut ,resmi ve özel hastanelerin ,her türlü açık alanların ,haşere ,sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak.Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların makine ve ekipmanların alımı ,satımı ,ithalatı ve ihracatını yapmak

——————————

 English / 


1 - Property related real estate, real estate and especially touristic facilities such as sites, plazas, markets, warehouses, cold storage warehouses, villas, holiday villages, period property, apart hotel, motel, camping, organized industrial zones, sports complexes, residence, house to buy, sell, buy, rent, lease real estates such as apartments, workplaces, land, land`; extracting the parcel and reconstruction conditions on the garden, fields, and arcs, if necessary, projecting. To establish easement, usufruct, goodwill, floor ownership, rights and fidelity rights on real estates, real estate liability.


2-Operate and organize entertainment and show center, exhibition and fairground area, congress center, artistic performance center complex, renting, renting organization and consulting related to the subject. Art and entertainment shows and concerts both in Turkey and abroad organize, exhibit, organize or perform arts and entertainment activities such as musical plays, theater plays, folklore shows, ballet games, entertainment and contest programs and so on. to produce and distribute music productions produced by sound artists and to provide services related to public relations. To make and educate the artists of the current and foreign model, film, theater, sound and dance. Organizing and organizing domestic and international accommodation, travel and guidance services of the current and foreign tourists.3-Trade of the motor vehicle related to the subject, to rent or to give to the import and export. The company is engaged in the automotive industry bus, minibus, midibus, truck, vans, tractors, taxis, motorbikes, bikes, trailers and similar motorized and non- to carry out the import, export, wholesale and retail trade of goods, air, marine vehicles, graders, cylinders, etc. heavy duty and industrial machines for loading and unloading machines in and out of the country, acting as agents, dealers and representatives. importing and exporting tires and wheels. Opening, operating or operating auto galleries to take dealership, representation and service of internal and external tire factories spare parts belonging to land, air and sea vehicles established in the country and abroad.4-The company takes the land transportation vehicles and sells them exclusively for the transportation business. It carries out all kinds of transportation works both at home and abroad, takes the vehicles and transports them, opens the transportation warehouses, operates them, transfers them to the rents, car minibus buses van trucks etc. to buy and sell all of the transportation vehicles to operate these vehicles to transfer to the rental.5-All kinds of construction materials purchase and sale of sanitary ware materials import and export hardware materials paint and paint materials stone sand lime bricks tiles and their own quarries to rent and operate factories to set up operations to rent to make the transfer to do all kinds of construction work dealing with the land to take their own god or to build a building against someone else's building to deal with excavation works official and private construction and contracts to enter into contracts to build buildings of rest buildings to buy them to sell to rent.6-To clean the inside and outside environment of streets, street cleaning and garbage collection services of all private and public institutions, municipalities, public housing and sites, industrial and agricultural factories, plazas and business centers in the country and abroad, waste disposal and treatment to install all kinds of cleaning materials and materials and cleaning machines. to sell all kinds of houses, business inns, buildings, business centers, hotels, public housing, public and private hospitals, all kinds of open areas, pests, reptiles and rodents to control, and to make medicine. To buy, sell, import and export of machines and equipments used in spraying
DOGAN AIR ORGANIZATION 

DOGAN ERDOGAN

TURK PATENT :

————————————  

 Türkçe /  

( 35-01 ) Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri.

( 35-02 ) Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

( 35-03 ) İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.

( 35-04 ) Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

( 35-05 ) Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. 

İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. 

Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar. Lastik sökme ve takma makineleri. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler. Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar. Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar. Matbaa makineleri. Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil). Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar. Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları. Otomatik satış makineleri. Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri. Elektrikli açma kapama mekanizmaları. Makine ve motorlar için silindir contaları. Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar. Patinaj zincirleri. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar. Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler. El arabaları,pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç). mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)

( 36-01 ) Sigorta hizmetleri.

( 36-02 ) Finansal ve parasal hizmetler.

( 36-03 ) Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.

( 36-04 ) Gümrük müşavirliği hizmetleri.

( 38-01 ) Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

( 38-02 ) Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).

( 38-03 ) Haber ajansı hizmetleri.

( 39-01 ) Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri.

( 39-02 ) Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

( 39-03 ) Tekne barındırma hizmetleri.

( 39-04 ) Boru hattı ile taşıma hizmetleri.

( 39-05 ) Elektrik dağıtım hizmetleri.

( 39-06 ) Su temin hizmetleri.

( 39-07 ) Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.

( 39-08 ) Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.

( 39-09 ) Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.

 


—————————— 

English  /  


(35-01) Services related to advertising, marketing and public relations, organization of commercial and advertising exhibitions and fairs.


(35-02) Office services; secretarial services, newspaper subscription services, compilation of statistics, rental of office machines, systematization of information in computer databases, telephone answering services.


(35-03) Advisory, accounting and financial consulting services, personnel recruitment, recruitment, personnel selection, staffing services, import-export agency services, provisional personnel appointment (billing on behalf of another person, , tax deposit, trafficking services).

(35-04) Auctioning and realization services.


(35-05) Machining of wood, metal, glass and plastic materials and mines, machines for shaping them, machine tools, and industrial robots, three-dimensional printers for this purpose.

Work machines: dozers, buckets, excavators, road construction and coating machines, drilling machines, rock drilling machines, sweeping machines and robotics with the same function. Lifting, transporting and forwarding machines: elevators, escalators, cranes, robotics with the same function.

Machines and robotic mechanisms used in agriculture, animal husbandry, agriculture, and grain / fruit / vegetable / food processing. Engines, electric motors, parts and assemblies thereof, except for land vehicles: hydraulic, pneumatic controls, brakes, bitumen, crankshafts, gears, cylinders, pistons, turbines, filters except for land vehicles; parts used in land vehicles and used in this class: oil, fuel and air filters for vehicles, exhausts, exhaust manifolds, cylinders, cylinder heads, pistons, carburettors, fuel conversion devices, injectors, fuel economy devices, pumps, valves, starters, dynamos , bujiler Bearings, ball bearings or blanks. Tire demounting and attaching machines. Alternators, generators, electric generators, solar energy generators. Paint machines, automatic paint sprayers, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric glue guns, guns for compressed air or liquid spraying machines, electric hand drills, motorized hand saws, jigsaw machines, spiral machines, compressed air producers, compressors , car washing machines and robots with the same functions as the machines and tools listed above. Electric and gas welding machines, electric arc welding machines, electric soldering machines, electric arc cutting machines, electric welding machine electrodes and robots with the same functions. Printing machines. Robots and robotic mechanisms (including electrical plastic sealing / sealing devices [packaging]) with packaging machines, filling-tapping and closing machines, labeling machines, sorting machines and robots with the same functions as those listed above. Textile machines, sewing machines and industrial robots with the same functions. Pumps without mechanical or motor parts (including fuel filling and distribution pumps and their pistols). Electrical appliances used in the kitchen for chopping, grinding, crushing, whipping and crumbling; washing machines (including washing / dishwashing machines, non-heated centrifugal clothes drying machines); electric machines for cleaning floors, carpets or upholstery, electric vacuum cleaners and parts thereof. Automatic vending machines. Galvanizing and electroplating machines. Electrical switching mechanisms. Roller seals for machines and engines. Transmission belts and chains, gears, brakes, brake discs and bolts, chassis, hoods, suspensions, shock absorbers, gearboxes, steering wheels, wheels for motor vehicles (including motorcycles, scooters) and motors, concepts and transmission links for these vehicles. Bikes and their bodies, handlebars, fenders. Truck casters, dump trucks, tractor trailers, refrigerated trailers, trailer links. Vehicle seats, head restraints for seats, safety child seats, seat covers, vehicle covers (vehicle shaped), sun visors. Wands for signal and direction signals, wipers for vehicle windows, wiper arms. Internal and external tires for vehicles, tubles tires, tire repair kits, treads for vehicle tires, welding patches, valve tires for vehicle tires. Vehicle windows, safe vehicle windows, rear view mirrors and side mirrors for vehicles. Skating chains. Carriages for portbags, bicycles and ski carriers, seleler. Tire inflation pumps. Burglar alarms for vehicles, horns. Safety belts for passengers, air pillows. Baby carriages, wheelchairs, prams. Hand carts, market carts, single or multi-wheel carts, market carts, wheel carts for household goods. Rail vehicles: locomotives, trains, trams, cars, cable cars, ski lifts. Marine vehicles and parts thereof (excluding engines). Aircraft and parts thereof (excluding engines). services for the assembly of goods; (the specified services may be provided through retail, wholesale stores, electronic media, catalogs and other methods).

(36-01) Insurance services.

(36-02) Financial and monetary services.

(36-03) Real estate commission, consultancy and administrative services.

(36-04) Customs brokerage services.

(38-01) Radio and television broadcasting services.

(38-02) Communication services (including internet service provision).

(38-03) News agency services.

(39-01) Land, sea and air transport services and land, sea and air car hire services, tour arrangements, travel arrangements, travel related ticketing, courier services.

(39-02) Car park services, garage rental services.

(39-03) Boat hosting services.

(39-04) Pipeline transportation services.

(39-05) Electricity distribution services.

(39-06) Water supply services.

(39-07) Rescue services of vehicles and goods.

(39-08) Storage, packing and boxing services of goods.

(39-09) Warehousing and transport services, waste collection and relocation services.

Otomotiv

Nakliyat

İnşaat

Temizlik

HANE GLOBAL UK LIMITED

Registration Number : 12778466

United Kingdom ,  London

www.haneglobal.com

Google Ad